Produkcja oprogramowania

MKN.pl oferuje przygotowanie specjalistycznych systemów w tym integrację istniejących systemów na zamówienie klienta. Pozwala to sprostać indywidualnym wymaganiom narzucanym przez branżę klienta. Jest to także alternatywa dla gotowych rozwiązań, które nie zawierają wymaganych funkcjonalności lub oferują zbędne elementy, co utrudnia codzienną pracę.

Nasza oferta pozwala na stworzenie oprogramowania dostosowanego do ściśle określonych, ustalonych wymagań. Tworzone oprogramowanie wykonujemy w kilku etapach:

  • analiza biznesowa, wymagania
  • wykonanie projektu systemu
  • ustalenia widoków dla użytkownika (interfejsu)
  • realizacja programistyczna, logika aplikacji
  • testowanie produktu
  • wdrożenie gotowego produktu
  • wsparcie techniczne i merytoryczne dla użytkowników

Jesteśmy również integratorem rozwiązań informatycznych. Dostosowujemy istniejące systemy do wspólnej pracy, na poziomie interfejsu użytkownika czy baz danych (MSSQL, MySQL, PostgreSQL). Zajmujemy się konwersją danych pomiędzy różnymi systemami, programami oraz bazami danych, zachowując przy tym pełną zgodność danych.

Produkty realizowane przez nas dedykujemy do szerokiego grona odbiorców. Programy dedykujemy zarówno małym, średnim oraz dużym firmom, jak również instytucjom. Realizujemy również zlecenia dla osób prywatnych w tym dla aplikacji mobilnych (ANDROID).