Integracja Systemów - MKN.pl

Integracja Systemów - MKN.pl

IT Consulting and Systems Integration

Home

Planowanie zadań, integracja systemów.

Nowoczesne przedsiębiorstwo posiada zazwyczaj kilka wdrożonych systemów informatycznych. Wśród grupy tych systemów znajdują się gotowe rozwiązania oferowane przez czołowe firmy z branży IT. Często również firmy posiadają systemy nastawione na konkretną branże, dedykowane specjalnie dla klienta. Szereg takich systemów może w pewnym momencie wprowadzić zamęt wśród ich operatorów, głównie poprzez brak komunikacji między nimi. Rozwiązaniem takiego problemu jest integracja systemów informatycznych.

Za tym terminem kryje się zespolenie wszystkich dostępnych systemów w jedną całość, zapewniając natychmiastowy przepływ informacji między nimi. Dzięki integracji systemów możliwa jest też ich pełna automatyzacja. Po co uzupełniać coś w dwóch systemach, jak można to zrobić tylko w jednym, a informacje zostaną przekazane do drugiego. Integracja systemów informatycznych daje więc bardzo wiele zalet, a inwestycja w nią pozwala na zaoszczędzenie czasu i redukcję kosztów.

Integracją systemów informatycznych zajmujemy się od kilkunastu lat. Szereg wdrożonych produktów świadczy o naszym doświadczeniu i kompetencji w tej kwestii. Integrujemy systemy informatyczne większości producentów oprogramowania ERP, pracujących na bazach danych SQL. Integrację projektujemy na różnych warstwach aplikacji, takich jak interfejsy użytkownika i bazy danych. Dzięki integracji systemów można zcentralizować zarządzanie firmą, a także zredukować niezbędne nakłady na informatyzacje przedsiębiorstwa.